Site Logotype
Regulaminy

Polityka Opinii

Data publikacji: 01/01/2023

Data aktualizacji: 04/09/2023

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka opinii reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania Opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez SYNERGIA Biernacka i Przygórski sp.j. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Instytut Pięknego Ciała, przy ul. H. Modrzejewskiej 13/1A w Koszalinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339752, NIP: 6722049680, REGON: 320736839 zamieszczanych w Serwisie, Wizytówce Google, Portalu rezerwacji wizyt oraz na Mediach społecznościowych Właściciela Serwisu.

2. DEFINICJE

2.1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Media społecznościowe – konta lub profile prowadzone w portalach społecznościowych, w tym:

2.3. Wizytówka Google – strona internetowa w serwisie Google Moja Firma pod nazwą Instytut Pięknego Ciała dostępna na kartach wyszukiwarki Google pod wpisaniu: Instytut Pięknego Ciała Koszalin.

2.4. Portal rezerwacji wizyt – za pośrednictwem portalu booksy.com, dostępna pod adresem: https://ipc0.booksy.com

2.5. Opinia – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie, w Wizytówce Google oraz Mediach społecznościowych i Portalu rezerwacji wizyt lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności danego serwisu.

2.6. Polityka opinii   – niniejszy dokument.

2.7. Produkt – każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2.8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez dostępny pod adresem www.piekne-cialo.pl i jego podstronach, w tym sklep internetowy.

2.9. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., poz. 171, 1206 ze zm.).

2.10. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, Wizytówkę Google, Media społecznościowe lub Portal rezerwacji wizyt.

2.11. Właściciel Serwisu – SYNERGIA Biernacka i Przygórski sp.j. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Instytut Pięknego Ciała, przy ul. H. Modrzejewskiej 13/1A w Koszalinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339752, NIP: 6722049680), REGON: 320736839.

3. ZASADY PUBLIKOWANIA OPINII

3.1. Właściciel Serwisu umożliwia dostęp do wystawionych Opinii o Produktach.

3.2. W Serwisie, Mediach Społecznościowych, Portalu rezerwacji wizyt publikowane są wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

3.3. Opinie pochodzą w szczególności od:

 • klientów, którzy skorzystali z usług;
 • osób, które korzystały z Produktu;
 • osób, które otrzymały usługę lub produkt na podstawie umowy barteru;
 • osób, które otrzymały usługę lub produkt na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

3.4. Właściciel Serwisu zapewnia, aby publikowane w Serwisie, w Mediach społecznościowych Opinie pochodziły od Konsumentów, którzy skorzystali z usługi i/lub używali danego produktu lub nabyli go od Właściciela Serwisu.

3.5. Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu.

3.6 W Wizytówce Google prezentowane są opinie pochodzące od różnych osób, w tym anonimowych, nieznanych właścicielowi serwisu, które nigdy nie skorzystały z usługi lub nie kupiły produktu.

4. PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W SERWISIE

4.1. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie w Serwisie lub w postach na Mediach społecznościowych.

4.2. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom samodzielne pozostawienie Opinii za pośrednictwem portalu rezerwacji wizyt lub w Wizytówce Google.

4.3. Wszystkie Opinie publikowane w Portalu rezerwacji wizyt lub Wizytówce Google weryfikowane są pod kątem zgodności z Polityką Opinii po ich publikacji.

4.4. Weryfikacja Opinii polega na sprawdzeniu, czy Konsument, który wydał Opinię, skorzystał z usługi i/lub używał danego Produktu lub nabył go od Właściciela Serwisu.

4.5. Właściciel Serwisu podejmuje następujące działania w celu weryfikacji Opinii:

 • weryfikacja danych opiniującego z danymi klientów, którzy dokonali zakupu Produktu, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
 • weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail
 • weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt na podstawie zawartej z Właścicielem Serwisu umowy barteru, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail
 • weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które pozostają w pozostałych rejestrach Właściciela Serwisu i które mogły mieć dostęp do Produktu i go używać.

4.6. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu ustali, że Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu pozostawia Opinię na warunkach określonych w Polityce Opinii.

4.7. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu będzie posiadał dalsze wątpliwości, Właściciel Serwisu zwróci się do Konsumenta, za pośrednictwem danego serwisu, który przesłał Właścicielowi Serwisu Opinię do publikacji, o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest Konsumentem, który rzeczywiście skorzystał z danej usługi i/lub używał danego Produktu lub go kupił.

4.8. Opinie zamieszczane w Wizytówce Google może dodać każdy, bez względu na to czy kiedykolwiek skorzystał z usług i/lub zakupił produkt od Właściciela serwisu.

4.9. Właściciel Serwisu może samodzielnie publikować Opinie, które otrzyma od klientów. Opinie te mogą zostać opublikowane na stronie głównej Serwisu lub Mediach społecznościowych prowadzonych przez Serwis.

5. PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

5.1. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje na Instagramie i Facebooku Opinie, które otrzyma od Konsumentów.

5.2. Wszystkie Opinie publikowane przez Właściciela Serwisu na Instagramie i Facebooku są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii przed ich publikacją.

5.3. Zasady weryfikacji Opinii określone w pkt 4.3 – 4.8 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych na Instagramie i Facebooku.

5.4. Właściciel Serwisu zezwala na wydawanie Opinii na Facebooku zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością.

5.5. Właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy, którzy recenzują lub polecają Usługę lub Produkt na Facebooku, faktycznie kupili Produkt lub korzystali z usługi.

5.6. Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie na Facebooku.

5.7. Wszystkie Opinie publikowane na Facebooku są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii niezwłocznie po ich publikacji. Zasady weryfikacji Opinii określone w pkt 4.5 – 4.7 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych na Instagramie.

5.8. Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 5.7 powyżej, Właściciel Serwisu nie ustali, że Konsument, który wydał Opinię, korzystał z usługi i/lub używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, wówczas Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia Opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności “Zgłoś post”. Właściciel Serwisu dodaje także komentarz pod Opinią, wskazując, że wydana Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który skorzystał z usługi i/lub używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.

6. PROCEDURA WERYFIKACJI OPINII W WIZYTÓWCE GOOGLE

6.1. Właściciel Serwisu zezwala na wydawanie Opinii w Wizytówce Google zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością.

6.2. Serwis Google nie weryfikuje, czy użytkownicy, którzy recenzują lub polecają Produkt w Wizytówce Google, faktycznie kupili Produkt lub z niego skorzystali.

6.3. Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie w Wizytówce Google.

6.4. Wszystkie Opinie publikowane w Wizytówce Google są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką Opinii niezwłocznie po ich publikacji. Zasady weryfikacji Opinii określone w pkt 4.5 – 4.7 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych w Wizytówce Google.

6.5. Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 6.4 powyżej, Właściciel Serwisu nie ustali, że Konsument, który wydał Opinię, skorzystał z usługi i/lub używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, wówczas Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia Opinii,  w tym kontaktuje się z właścicielem Serwisu Google z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w Serwisie funkcjonalności “Zgłoś naruszenie zasad”. Właściciel Serwisu dodaje także komentarz pod Opinią, wskazując, że wydana Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.

7. PUBLIKACJA, MODYFIKACJA, USUWANIE OPINII

7.1. Właściciel Serwisu publikuje Opinie w niezmienionej postaci, tzn. nie dokonuje edycji lub ich redakcji. Opinie te nie są skracane lub modyfikowane.

7.2. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie możliwość do całkowitego lub częściowego modyfikowania lub usuwania poszczególnych Opinii, nawet po ich opublikowaniu. W szczególności w sytuacji, gdy Opinia:

 • jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności: jest obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści, rasistowska, dyskryminująca, oszczercza lub propagująca przemoc;
 • narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności: narusza prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku;
 • jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd, lub zawiera nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów;zawiera informacje poufne lub dane osobowe;
 • zawiera techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy, robaki komputerowe lub inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie, lub pliki;
 • zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;
 • wymaga usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;
 • wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;
 • dotyczy wycofanej usługi i/lub Produktu

8. REKLAMACJE

8.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Opinii Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: kontakt@piekne-cialo.pl lub pisemnie na adres: SYNERGIA Biernacka i Przygórski sp.j., ul. H.Modrzejewskiej 13, 75-721 Koszalin.

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Podanie danych kontaktowych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia informacji zwrotnej.

8.3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub pisemnie – na adres wskazany w korespondencji tradycyjnej.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1. Wyłączną odpowiedzialność za Opinie ponoszą Użytkownicy.

9.2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii pozostawionych przez Konsumentów, w tym Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia Konsumenta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami.

9.3. Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć oraz wartości osób trzecich.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Właściciel Serwisu dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur weryfikacji publikowanych Opinii, więc Polityka Opinii jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby – zmieniania.

10.2. Właściciel Serwisu zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.

10.3. Najnowsza wersja Polityki Opinii jest publikowana w Serwisie.


Udostępnij